Klachtenprocedure

Klachtafhandeling

Mocht u ondanks onze goede zorgen niet tevreden zijn over de door ons geleverde artikelen of het door ons verstrekte advies, neem dan direct contact met ons op. Wij doen ons uiterste best om samen met u binnen 5 werkdagen het probleem op te lossen. Wij leven de garantiebepalingen van de fabrikant na. Als de kwaliteit van het artikel niet voldoende is door aantoonbare materiaalfouten, die optreden binnen de door de fabrikant gestelde garantietermijn, dan ruilen wij het artikel direct om voor een nieuw exemplaar. In alle andere gevallen leggen wij het product voor ter beoordeling aan onze leverancier. Als de leverancier ons uitsluitsel geeft, nemen wij direct contact met u op. Wij leggen uw klacht vast op een klachtenformulier. Mocht u het met de uitspraak van de leverancier niet eens zijn dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Ook klachten die betrekking hebben op een onvolledig of fout advies, die naar uw mening door de After Care Boutique niet juist worden afgehandeld, kunt u voorleggen aan een klachtencommissie.

Deze commissie kunt u bereiken via :”erisietsmisgegaan”.
http://erisietsmisgegaan.nl

of op telefoonnummer : 035 -2031585